Technológie

Referencie v odbore Technológie

Návrhy ekonomických a legislatívnych riešení odkalísk a veľkých environmentálnych záťaží

Objednávateľ:

Generálny dodávateľ:

Predmet diela:

Návrhy ekonomických a legislatívnych riešení odkalísk a veľkých environmentálnych záťaží