Neo spectra

WE BUILD WITH INTELLIGENCE AND TECHNOLOGIES

O nás

Neo spectra

Kompletná realizácia novostavieb, výstavba priemyselných stavieb, rekonštrukcia stavieb, realizácia stavieb určených na bývanie, rekreáciu a komerčné účely.

Kompletná realizácia výrobných technológií, návrh a realizácia výrobných liniek, optimalizácia výrobných liniek. 

Kompletná realizácia energetických technológií, návrh a realizácia FVE , splyňovania biomasy a malých vodných elektrárni.

Spoločnosť NeO Spectra, s.r.o. je moderná  spoločnosť so sídlom v Poprade a v Košiciach, na Slovensku pôsobí od roku 2015. Spoločnosť sa zaoberá komplexnou výstavbou priemyselných stavieb, stavieb na administratívne účely, bývanie alebo rekreáciu, výrobnými technológiami a energetickými technológiami ako aj projektovým manažmentom. Sme schopní obsiahnuť všetky odborné činnosti a výstavbu realizovať v akomkoľvek variante. Požiadavky a potreby našich partnerov zabezpečuje skúsenosťami a odborným potenciálom našich pracovníkov, pričom využívame moderné a kvalitné technológie.

Základom je pre nás kvalita stavebných prác, angažovanosť a zodpovednosť ku klientovi, ako i k projektu. Kladieme dôraz na spoľahlivosť a profesionalitu. Naším cieľom je vybudovanie korektných vzťahov s našimi partnermi založených na vzájomnej dôvere a spokojnosti.

Tatratextil – Hozelec – skladová hala

Futbalový štadión Dunajská Streda – oceľové konštrukcie

Malebné Chalúpky – vzorové rekreačné chaty

MARMONT Resort – Tatranská Štrba – hotelový komplex

Nový HLOHOVEC – bytový dom

Rekonštrukcia kupoly hvezdárne astronomického ústavu SAV na Skalnatom Plese

Predošlé
Ďalšie
Naše služby

Projekt Vám: 1. Navrhneme 2. Zrealizujeme 3. Odovzdáme

Projekt Vám:

1. Navrhneme 2. Zrealizujeme 3. Odovzdáme

Návrh
projektu

Zrealizovanie
projektu

Odovzdanie
projektu

Návrh projektu

vízia, štúdia, návrh, koncept, optimalizácia, kalkulácia, duediligence, projektová dokumentácia, stavebné povolenia

Zrealizovanie projektu

pasportizácia, kontrola, technický dozor, stavebný dozor, odborné poradenstvo, zmeny, technické služby

Odovzdanie
projektu

porealizačné zamerania, atesty, certifikáty, skúšky, záruka, kolaudácia

Referencie

Pozrite si naše
posledné referencie.

Tatratextil – Hozelec – skladová hala

Objednávateľ:

SSE GROUP s.r.o.

Generálny dodávateľ:

SSE GROUP s.r.o.

Predmet diela:

Montáž oceľových konštrukcií výrobnej haly