Informácie

Informácie o projekte

Montáž lávok – vodné dielo Trenčianske Biskupice

Objednávateľ:

SSE GROUP s.r.o.

Generálny dodávateľ:

VOD – EKO a.s.

Predmet diela:

Montáž oceľových lávok nad stavidlá hrádze vodnej elektrárne
fotogaléria

Fotogaléria projektu